Moje cesta

Celoživotně mne zajímá vše tradiční, alternativní i novodobé týkající se našeho života na Zemi.

Poznání a zkušenosti se mi propojují v celostní pohled na lidské zdraví. Základem Mojí medicíny je očista těla, mysli a života.

Využívám při tom léčivé a harmonizační energie jídla, aromaterapie doteků a jógy.

Mojí medicínu předávám i druhým v individuálních i skupinových setkáních, praktických kurzech.

Mým cenným spolupracovníkem a rádcem je mi šumavská příroda a hlavně řeka Otava…

Vize
Od dětství jsem měla jasnou představu, že jednou budu učitelka a doktorka. Netušila jsem, kolik životních překážek mne před tím čeká.
Překážky a možnosti
Můj život začal v komunistickém režimu, který uznal za vhodné mne „nepustit“ na školu. Teprve díky Sametové revoluci se mi otevřely alternativní možnosti ke studiu. Přitahovalo mne vše týkající se zdraví. Začala jsem se vzdělávat, abych mohla svobodně v této oblasti svojí prací pomáhat druhým.
Moje medicína
Neoddělitelnou součástí mého profesního života se tak stalo Zdravotní cvičení, Jóga, Aromaterapie, Shiatsu, Makrobiotika, Tradiční čínská medicína, Áyurvéda, Výživové poradenství , AFT terapie, Škola pánevního dna… To a mnohé další se spojilo v krásný celek, který jsem si pojmenovala Moje medicína. Vším jsem nejen osobně procházela, ale zároveň předávala dál. Díky vlastním zkušenostem i zkušenostem mých klientek a klientů, jsem vnímala pravé důvody proč se zajímat a péčovat o zdraví. Jasněji jsem viděla souvislosti zdraví tělesného a mentálního a také života jedince, jako součásti celku celku.
Holistický přístup
Začala jsem chápat, co znamená holistický nebo – li celostní přístup ke zdraví. “ Vše souvisí se vším. Každý jednotlivý problém má původ v celku. Co se odehrává uvnitř je odrazem vnějšku …“ Stále více jsem cítila, že toto je má cesta a zároveň Dar, jak mohu pomáhat druhým. Potřebovala jsem změnit můj způsob práce. Méně „dělat“ za druhé a naopak je více inspirovat, ukazovat a přivádět na vlastní cestu. Holistickou terapeutku jsem v sobě i pro ostatní proměnila na průvodkyni, inspirátorku, lektorku…
Očisty
Základem Mojí medicíny byly od začátku očisty těla. Setkala jsem se s nimi v různých obměnách ve všem, co jsem studovala. Důvod, proč je provádět, byl prostý. Bez očisty není možná regenerace ani uzdravení.
Očisty jsem doporučovala individuálně každému, kdo přišel s přáním pomoci. O skupinové provedení očistou mne po prvé požádaly ženy, praktikující se mnou jógu. Průběh, výsledek a ohlasy byly velmi pozitivní. Na první Jarní očistu v roce 2014 navázaly již skupinové očisty v dalších ročních obdobích. Vzájemné setkávání, motivace a podpora dělaly divy.
Postupně se začali ozývat zájemci i z jiných míst Čech a Moravy, kde jsem vedla různé kurzy a semináře. Přistoupila jsem na vedení očist online. Nový způsob práce i bez osobního kontaktu mi přináší další nové výzvy, příležitosti a cenné zkušenosti.
Cesta
Má dávná dětská vize učitelky a doktorky se zdá naplněna i když forma je jiná než obvyklá. Jsem vděčná, že ve své službě celku mohu uplatnit vše, co jsem se za svůj život naučila a propojila v Moji medicínu. Cesta, po které kráčím již společně s dalšími, je zajímavá, radostná, smysluplná a naplňuje i mé motto:
„Cokoli děláme pro sebe, má z toho prospěch i celek.“