Konzultace

celostní zdraví 90 min. 1500 Kč

harmonický jídelníček 90 min. 1500 Kč

další setkání 60 min. 900 Kč

Shiatsu terapie 75 min. 1200 Kč

Aroma&Shiatsu 90 min. 1500 Kč

Moxování 30 min. 450 Kč

Duhová masáž 60 min. 777 Kč

Jóga individuálně 75 min. 650 Kč

předplatné 10 individuál. setkání 6000 Kč

Jóga skupinová kurzy 10 setkání 2200 Kč

Pánevní dno metodou 3×3

Individuálně 3x 3 hodiny 4000 Kč

Celodenní kurz TPD I. 2400 Kč

Celodenní kurz TPD II. 2000 Kč

Ceny dalších aktivit podle tématu a rozsahu na pozvánkách

Platby prosím v Kč na účet 107- 1795250277/0100. Variabilní symbol vaše jméno. Děkuji.